วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

“นิพัฒน์” ร่วมกับผู้ใจบุญ แจกข้าวกล่อง พร้อมเครื่องดื่มและน้ำ รวมถึงหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ มอบความสุขให้แก่ชาวหาดใหญ่ เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

14 พฤษภาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และนายกสมาคม เอส.เอ็ม.อี. จังหวัดสงขลา และกรรมการสมาคมฯ ร่วมกับ คุณแม่มยุรี ผาณิตพจมาน (อาม่า) ร้านยงนำ สมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วยร้านเพิงข้าว หจก.รัชชาดิสทริบิวเตอร์ และร้านพีเอ็นบุ๊ค นำข้าวกล่องจำนวน 1,300 กล่อง พร้อมเครื่องดื่มกาแฟ และน้ำดื่ม รวมเป็นเงิน 80,000 บาท มาร่วมสมทบกับสมาคม เอส.เอ็ม.อี. จังหวัดสงขลา ซึ่งนำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มาบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดระเบียบ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หาดใหญ่ ที่มาช่วยดูแลในเรื่องของการจราจร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจาก อบจ.สงขลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประโยชน์จากการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 แก่พี่น้องประชาชนที่มารับสิ่งของบริจาคข้าวกล่อง เครื่องดื่มกาแฟ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งประชาชนที่เข้ารับสิ่งของบริจาคทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิก-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การใข้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ทั้งนี้ สมาคม เอส.เอ็ม.อี. จังหวัดสงขลา โดยนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานายก อบจ.สงขลาและนายกสมาคมเอส,เอ็ม.อี.จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ รวมถึงการนำชุด ppe หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้แก่มูลนิธิกู้ภัยต่างๆในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ถือเป็น กลุ่มเสี่ยงในการที่จะสัมผัสกับผู้ติดเขื้อโควิด-19 รวมถึงขณะนี้ยังนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถออกให้บริการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

จากนั้น นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลาและนายกสมาคม เอส.เอ็ม.อี.จังหวัดสงขลา ได้ติดตามการทำงานของทีมงาน ที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ สภ.หาดใหญ่ บริเวณเครื่องออกกำลังกายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมถึงบริเวณโดยรอบภายในอาคารที่พักอาศัยข้าราขการตำรวจ และบริเวณชุมชนโชคสมานสถานี 2