วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

น้ำใจ กฟผ.ส่งมอบตู้ระบบความดันบวก และ ตู้ความดันลบ นวัตกรรมจากฝีมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลนาหม่อม

น้ำใจ กฟผ.กฟผ.ส่งมอบตู้ระบบความดันบวก และ ตู้ความดันลบ นวัตกรรมจากฝีมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลนาหม่อม หวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมมอบตู้ระบบความดันบวก จำนวน 1 ตู้ และ ระบบความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมแนะนำวิธีการติดตั้งและการใช้งาน โดยตู้ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยมี พญ.ธันย์ธิชา ประสิทธิ์ภัทรเวช นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลนาหม่อม เป็นผู้รับมอบ และได้กล่าวขอบคุณ ชมเชยในความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อีกด้วย

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต