วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

น้ำใจ กฟผ. กฟผ.ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันบวก นวัตกรรมจากฝีมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

น้ำใจ กฟผ.ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันบวก นวัตกรรมจากฝีมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 หวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมมอบตู้ระบบความดันบวก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยมี น.อ.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้รับมอบ และได้กล่าวขอบคุณ ชมเชยในความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อีกด้วย

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต