วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

น้ำใจ กฟผ. กฟผ.ส่งมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์กักกันและสังเกตอาการผู้ป่วย (Local Quarantine)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายอุดม เซ่งเข็ม วิศวกรระดับ 10 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน กฟผ. มอบน้ำดื่มจำนวน 20 โหล ให้กับศูนย์กักกันและสังเกตอาการผู้ป่วย (Local Quarantine) ณ โรงเรียนบ้านโคกม้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้กักกัน และญาติ โดยมีนายวีรยุทธ หมะสะอะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา เป็นผู้รับมอบ และได้กล่าวขอบคุณโรงไฟฟ้าจะนะ ที่ให้การสนับสนุน