วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

” บมจ.สงขลาแคนนิ่ง ร่วมสู้ภัย COVID-19 มอบเงินสนับสนุนให้กับ 4 โรงพยาบาลหลัก จังหวัดสงขลา”

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน ) นำโดย คุณศิริพร นารีหวานดี ผู้จัดการทั่วไป คุณสมโชค คงรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทน เข้ามอบเงินสนับสนุน ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อร่วมสมทบเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครื่องแพทย์ ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid -19 รวมเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 400,000 บาท ซึ่งมีการกระจายสนับสนุนให้กับ 4 โรงพยาบาลหลัก ดังนี้

1.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
2.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2
3.โรงพยาบาลหาดใหญ่
4.โรงพยาบาลสงขลา
ทั้งนี้ในนามคณะผู้บริหาร พนักงาน สงขลาแคนนิ่ง ขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID-19 พวกเราทุกคนต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน