วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (NT)สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายใน โรงพยาบาลสนามอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ณ.อาคารพิฆาตปรปักษ์ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (NT)สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายใน โรงพยาบาลสนามอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ณ.อาคารพิฆาตปรปักษ์ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร หลังแนวโน้มผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตั้ง 1.โทรศัพท์ IP Phone 3 เลขหมาย 2. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fttx 2 วงจร ทั้งนี้ระบบดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ได้ติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ว#บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) #ร่วมกันฝ่าวิกฤต#ดูแลป้องกันตนเอง#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน