วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

บรรยากาศวันสุดท้าย ในงานตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรมสองเล

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดงานตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม ๒ เล โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นการสร้างรายได้ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “ไทยเที่ยวไทย” และถือเป็นกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นการนำ “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของภาคใต้ ” ทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ผนวกเข้ากับ “นวัตกรรม”และ “ความคิดสร้างสรรค์” มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างเป็นสินค้าและบริการซึ่งงานงานตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม ๒ เล
มีกิจกรรมภายในงาน อาทิ
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงหนังตะลุง มโนรา กลองยาว
• การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและดนตรีแจ๊ส
• ซุ้มจำหน่ายสินค้า อาหารโบราณ
• การสาธิตการทำขนม เพ้นท์ผ้าบาติก และการสาธิตอื่นๆ
• การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, การจัดนิทรรศการ “ผ้าไทย”
ณ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่