วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คึกคัก ทั้งผู้สมัครและกองเชียร์ล้นหลาม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ซึ่งมีขึ้นที่ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.อภิสฤษฎ์ มณีโชติ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ นายธีรดนย์ สันเจริญ นายอรุณ ศรีจำเริญ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และนายสมเกียรติ บัวเหลือง ท้องถิ่นอำเภอหาดใหญ่ และได้ร่วมเป็นสักขีพยาน สังเกตการณ์ ซึ่งวันนี้มีผู้สมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 4 ทีม 4 คน สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 4 ทีม ผู้สมัครอิสระ 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 97 คน ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง
ซึ่งบรรยากาศและการดำเนินการรับสมัครในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยดำเนินการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. และจะมีการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่