วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด(มหาชน) ได้รับโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ 2020 ภายใต้กิจกรรม “Moral Business Forum 2020”

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด(มหาชน) ได้รับโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ 2020 ภายใต้กิจกรรม “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน จาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีคุณไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่รางวัลในครั้งนี้