วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกิจกรรมให้บริการทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วาริช พร้อมมอบชุดเซ็ตป้องกันโควิด-19ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ ผู้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน และเจ้าหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน ร่วมกิจกรรมให้บริการทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วาริช พร้อมมอบชุดเซ็ตป้องกันโควิด-19(หน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 256 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฟันดียิ้มสวย ปี 2565 (Smiling Care Project 2022)