วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม โครงการเดิน-วิ่ง วิศวะฯ ม.อ. ครั้งที่ 6 (PSU Engineering run 2022)

นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ ผู้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล เพื่อใช้ในกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง วิศวะฯ ม.อ. ครั้งที่ 6  (PSU Engineering run 2022) โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสมัครวิ่งจำนวน 2,480 คน มีทั้งฟันรันและมินิมาราธอน  เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม   2565  ที่ผ่านมา