วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการต่อยอดกลุ่มอาชีพปลาแป้งแดง

นางสาวปาริชาติ ขวัญทองยิ้ม เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมอาวุโส ส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร ตัวแทน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการต่อยอดกลุ่มอาชีพปลาแป้งแดง บ้านวังงู ม.8 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ โดยมีอาจารย์จากสถาบันวิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ให้ความรู้ คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นต่อไป