วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา

โออาร์ พร้อมเติบโตไปกับสังคมชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นางสาวราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายวิสิทธิ์ ศิริพฤกษ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

นางสาวราชสุดา กล่าวว่า โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธง (Flagship) ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลก โดยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชน สำหรับจังหวัดสงขลา โออาร์ มีคลังปิโตรเลียมสงขลาที่อยู่ร่วมกับชุมชนมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นคลังฯ หลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับทั้งภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนในเขตภาคใต้ตอนล่างได้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน มีกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดย โออาร์ ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นเรื่อง สเต็กโฮลเดอร์ อินคลูซีฟเนส (Stakeholder Inclusiveness) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอีไทยและสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ โออาร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดสงขลามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ โออาร์ อาสาสานสุข เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี โครงการเปิดบ้านชุมชนเยี่ยมคลัง นิทรรศการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติการคลังอย่างปลอดภัย งานสัมมนาผู้นำชุมชนภาคใต้ และโครงการ 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้น

ปัจจุบัน โออาร์ ดำเนินธุรกิจโดยเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ที่มีจำนวนรวมกว่า 2,100 แห่ง ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ที่มีจำนวนรวมกว่า 3,000 สาขา ใน 10 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Lubricants) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี และส่งออกไปแล้วยัง 42 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ โออาร์ พร้อมแล้วที่จะนำแบรนด์ โออาร์ และ เอสเอ็มอีไทย ร่วมกันก้าวไกลไปขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตทั้งในประเทศไทย และในเวทีระดับโลก เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมชุมชน และเป็นแบรนด์ไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไป
“TOGETHER FOR BETTERMENT รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น”