วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

“บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์ผลักดันและสนับสนุนสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย สร้างวินัยและจิตสำนึก

Kick off “ รณรงค์สร้างวินัยการใช้สะพานลอย “บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณศิริพร นารีหวานดี ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ผลักดันและสนับสนุนสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย สร้างวินัยและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและตัวเอง ให้กับชาวสงขลาแคนนิ่ง “ เรื่องการใช้สะพานลอย ในการข้ามถนน “ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ29-09-20 kick off วัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้สะพานลอย