วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)และมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2564

สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่มีฝนตกหนักและต่อเนื่องกันในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่วันที่   6 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ทุกพื้นที่น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมสะสม จนท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมาก

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  นำโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และมูลนิธิ เตียงจิราธิวัฒน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน จึงมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ใบ ให้แก่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบไปยังเขตพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

  • พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการ กอง อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า โดยจะนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คุณสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นผู้รับมอบในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้มีพิธีรับมอบในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และ วัดเขาแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีคณะผู้บริหารส่งมอบถุงยังชีพ ครั้งนี้ ได้แก่ คุณสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล,         คุณสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติสาขา-ภาคใต้ สายงานบริหารทรัพย์สิน,คุณปรีดี ปรัญช์ดำรงค์กิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะ