วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

บ้านประหยัดไฟ เพียงใช้ “ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว”เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

🏡 บ้านประหยัดไฟ เพียงใช้ “ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว” ⭐️⭐️⭐️.💛 รู้หรือไม่ หากเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว แทนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าในบ้านและทำตามวิธีประหยัดไฟฟ้า จะช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้กว่า 9,776.27 บาท/ปี .

1. 💡 หลอดไฟแอลอีดี (E27) 13 W (CFL) 1 ดวงเปิดใช้งาน 8 ชม./วัน⚡ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 150.32 บาท/ปี⚡ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว เปลี่ยนจากหลอด CFL 13 W เป็น LED 7 W และปิดหลอดไฟ 1 ดวง 1 ชั่วโมงต่อวัน ค่าไฟลดเหลือ 64.75 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 85.57 บาท/ปี (57%)

2. 📺 โทรทัศน์ 40 นิ้ว เปิดใช้งาน 1,716 ชั่วโมง/ปี⚡ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 378 บาท/ปี⚡ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ (ลด Standby mode 0.5 W ที่ 19 ชม./วัน) ค่าไฟลดเหลือ 184 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 194 บาท/ปี (51%).

3. 👚 เตารีดไฟฟ้า (แบบแห้ง) 1,000 วัตต์ ใช้งาน 200 ชม./ปี ⚡️ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 253 บาท/ปี⚡️ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และถอดปลั๊กก่อนเลิกใช้ 1 นาที ค่าไฟลดเหลือ 95 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 158 บาท/ปี (62%).

4. 👕 เครื่องซักผ้า (ถังตั้ง ถังเดี่ยว) 10 กิโลกรัม ใช้งาน 312 ครั้ง/ปี ⚡️ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 469 บาท/ปี⚡️ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และลดจำนวนการซักเหลือ 5 ครั้ง/สัปดาห์ ค่าไฟลดเหลือ 87 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 382 บาท/ปี (81%).

5. 💨 พัดลมไฟฟ้าตั้งพื้น 18 นิ้ว Speed 3 ใช้งาน 8 ชม./วัน⚡ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 973.50 บาท/ปี⚡ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และปรับลดระดับ Speed 1 ระดับ ค่าไฟลดเหลือ 557.50 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 416 บาท/ปี (43%).

6. ☕️ กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 2.8 ลิตร ใช้งาน 2ครั้ง/วัน⚡ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 609 บาท/ปี⚡ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และต้มน้ำเท่าที่จำเป็น ลดปริมาณน้ำ 50% ค่าไฟลดเหลือ 266 บาท /ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 343 บาท/ปี (56%).

7. ❄ เครื่องปรับอากาศ Inverter 13,000 บีทียู/ชั่วโมง ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศา เปิด 8 ชม./วัน⚡ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 11,294 บาท/ปี⚡ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และเพิ่มอุณหภูมิ 1 องศา เป็น 26 องศา และล้างเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง/ปี ค่าไฟลดเหลือ 6,013 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 5,281 บาท/ปี (47%).

8. 🚿 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 3,500 วัตต์ ใช้งาน 2 ครั้ง/ วัน⚡ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 2,390 บาท/ปี⚡ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และปรับลดอุณหภูมิน้ำ 1 ระดับ ค่าไฟลดเหลือ 1,003 บาท/ปี 💰 ประหยัดค่าไฟได้ 1,387 บาท/ปี (58%).

9. ❄ ตู้เย็น 7.7 คิว (217.2 ลิตร) ใช้งาน 24 ชม. / วัน⚡ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 2,281 บาท/ปี⚡ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว ลดเปิดบ่อย/ลดเปิดนาน/งดใส่ของร้อน/ลดใส่ของแน่น ค่าไฟลดเหลือ 1,156 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 1,125 บาท/ปี (49%).

10. 💨 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1.8 ลิตร ใช้งาน 196 ชม./ปี⚡ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 341 บาท/ปี⚡ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และถอดปลั๊กเมื่อข้าวสุกหรือเลิกใช้ ค่าไฟลดเหลือ 251 บาท/ปี💰 ประหยัดค่าไฟได้ 90 บาท/ปี (26%).

11. 🥣 เตาไมโครเวฟ 23 ลิตร ใช้งาน 50 ชม./ปี⚡ ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 277 บาท/ปี⚡ หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และนำของแช่แข็งวางพักไว้ก่อนอุ่นอาหารไม่ต้องตั้งเวลานาน ๆ ค่าไฟลดเหลือ 219 บาท /ปี

💰 ประหยัดค่าไฟได้ 58 บาท/ปี (21%).

📌 เห็นได้ชัดเลยว่าหากทุกคนหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ★★★ 3ดาว พร้อมทำตามวิธีประหยัดไฟฟ้าจะสามารถประหยัดค่าไฟและเงินในกระเป๋าได้มาก และยิ่งในปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงาน หากทุกคนร่วมแรง ร่วมใจกันประหยัดพลังงาน เราทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้.

หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราค่าไฟฟ้าประเภท 1.1.2 บ้านอยู่อาศัย อัตราค่าไฟฟ้า 3.96 บาท/หน่วย.

ที่มา : ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการสังคม กฟผ..#วิธีประหยัดค่าไฟ#ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5#EGATforALL#SaveEnergyforALL#ร่วมผ่านวิกฤตด้านพลังงานไปด้วยกัน#EGAT#กฟผ