วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ถนนทะเลหลวง ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนทะเลหลวง ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวโดยบริเวณพื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ คือ ถนนทะเลหลวง (ฝั่งขาไปหาดชลาทัศน์) ตั้งแต่ หลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ถึง ปากซอย 15 ถนนทะเลหลวงหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จะจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนกลับโดยทันที ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครสงขลา