วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่ และนำเสนอผลงานในการเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3