วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศ!!!ปิดแหล่งท่องเที่ยวบ้านลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ) ชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เหมืองลิวง หรือ จุดท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ในโลก Social เรียกกันว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ” เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเข้ามาเยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของขุมเหมืองดีบุกเก่า แต่ทั้งนี้ปัจจุบันความเป็นธรรมชาติของขุมเหมืองเริ่มลดลงและมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามา เป็นเหตุให้เจ้าของพื้นที่ต้องดำเนินการปิดสถานที่ดังกล่าวชั่วคราว เพื่อแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้

1.เส้นทางสัญจรที่จะเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวกำลังมีการพัฒนาโดยการทำเป็นถนนคอนกรีตแต่การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากทำให้การดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเกิดปัญหา เพื่อให้ความร่วมมือกับชุมชนและเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว
2.ปัญหาขยะที่ยังไม่ได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบและการขาดวินัยทางสังคมของนักท่องเที่ยวบางคนเป็นเหตุให้แหล่งท่องเที่ยวมีขยะจำนวนมาก
3.แหล่งท่องเที่ยวไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามากางเต็นท์ แต่ยังมีนักท่องเที่ยวบางคนแอบเข้ามากางเต็นท์และก่อกองไฟในเวลากลางคืน
4.ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ เพราะระดับน้ำที่ลึกเกือบ 50 เมตร อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

การประกาศปิดชั่วคราวในครั้งนี้ทางเจ้าของพื้นที่จะดำเนินการและจัดระบบให้เรียบร้อยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติของขุมเหมืองลิวงต่อไป

เพจ : ลิวงค์ สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ