วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเรื่อง การเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

📍ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเรื่อง การเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่✅ 1. เงินโอนค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(กำหนดเงินโอนเข้าบัญชีนิสิต วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564สำหรับนิสิตที่กรอกข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง)⚠️⚠️กรณีนิสิตไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตในวันเวลาดังกล่าวกรุณาติดต่อฝ่ายการคลังและทรัพย์สินภายในวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2564 ***ในวันเวลาราชการ✅ 2. กรณีนิสิตยังไม่ได้กรอกเลขบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564เปิดระบบบันทึกเลขที่บัญชี รอบสุดท้ายวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2564(กำหนดเงินโอนเข้าบัญชีนิสิต วันที่ 23 สิงหาคม 2564สำหรับนิสิตที่กรอกข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง)ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน#วิทยาเขตสงขลา เรื่องการโอน ☎️ 090 213 9889 เรื่องเลขที่บัญชี ☎️ 061 419 6462 Add Line 📲 (Phone number) 098-014-3282#วิทยาเขตพัทลุง เรื่องการโอน ☎️ 099 145 5942 เรื่องเลขที่บัญชี ☎️ 089 599 4131 Add Line📲 (Phone number) 098-016-3282ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน#สนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต#ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน#WeTSU#TSU#มหาวิทยาลัยทักษิณ