วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ประกาศออกอากาศให้ฟรีจร้าๆๆ หน่วยงานไหน องค์กรใด ต้องการให้ประกาศ รับสมัครงาน หรือ มีข่าวบริการใด ส่งมาได้ที่Fax.074-420254

ประกาศออกอากาศให้ฟรีจร้าๆๆ
หน่วยงานไหน องค์กรใด ต้องการให้ประกาศ รับสมัครงาน หรือ มีข่าวบริการใด ส่งมาได้ที่Fax.074-420254 หรือ อินบ๊อคเฟสส่วนตัว สินทร พิมมะศรีทีมงานดีเจ เราทุกคน เราจะประกาศให้ฟรีทุกช่วงดีเจ
เวลา 14.00-16.00น ดีเจภัทร
เวลา 14.00-18.00น คุณชาลี นพวงศ ณ อยุทยา นายกสมาคมผู้ประการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้
เวลา 18.00-20.00น ดีเจนุ๊กส์
เวลา 20.20-21.30 น คุณชาลี นพวงศ ณ อยุทยา นายกสมาคมผู้ประการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้(ฟังได้ 20สถานี 9 อำเภอ ทั้งจังหวัดสงขลา)