วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

ประกาศแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

เทศบาลเมืองคอหงส์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ แจ้งถึงประชาชนที่อาศัยอยุ่ในบริเวณ พืื้นที่ ถนนคลองเตย ตำบลคอหงส์ ทั้งหมด ว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จะ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

ณ บริเวณ ถนนคลองเตย ตำบลคอหงส์ ทั้งหมด

จึงฝาก แจ้งและบอกต่อๆๆกันไป เพื่อจะได้ สำรองน้ำไว้ใช้เผื่อฉุกเฉิน