วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ประกาศแจ้ง ชาวหาดใหญ่ ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปยังสถานที่ ในช่วงเวลา ต่อไปนี้ ให้รีบพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ หากอาการปกติให้รายงานตัวกับ เจ้าหน้าที่ พร้อมกักตัวที่บ้าน 14 วัน ผู้ที่ร่วมกิจกรรม และเดินทางไปในหตุการณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนั้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ขอความร่วมมือผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปยังสถานที่ ในช่วงเวลา
ต่อไปนี้ ให้รีบพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ หากอาการปกติให้รายงานตัวกับ
เจ้าหน้าที่ พร้อมกักตัวที่บ้าน 14 วัน ผู้ที่ร่วมกิจกรรม และเดินทางไปในหตุการณ์
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนั้


. วันที่ 17-25 มี.ค. 2563 เวลา 16.00 – 20.00 น. ซื้ออาหารจาก ร้านรถเข็น
ขายแกงถุง ตลาดหน้าโวค หัวรั้ว อ.หาดใหญ่ (อยู่ระหว่าง ร้านขายปลาเผา
และร้านขายลอตเตอรี่)

-วันที่ 16มีค. 2563 เวลา 17.00 น. รถมินิบัสบริษัทสหยะลา (หาดใหญ่-ยะลา)
-วันที่ 16-29 มีค. 2563 เดินทางไปเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น1 และ
โซนเสื้อผ้า และซุปเปอร์มาเก็ต

โดยให้ผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปยังสถานดังกล่ว ให้สังเกตอาการตัวเอง
และปฏิบัติ ดังนี้
1.หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมุก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
2.หากไม่มีอาการดังกล่าว ให้รายงานตัวทางโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
และควรแยกกักตัวเอง สังเกตอาการตนเองและ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พักอาศัยจ
นครบ 14 วันนับจากวันที่ เดินทางไปในพื้นที่เหล่านั้น
จึงประกาศแจ้งมาเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อฯ ทราบ
ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเร่งรัดติดตาม
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่การรับเชื้อโรคจากกิจกรมและสถานที่ดังกล่าวด้วยวิธีการ
อื่นๆ ร่วมด้วยอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูล ณ วันที่31มีนาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา