วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

จ.สงขลา ประกาศใช้พื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นจุดทดสอบปฏิบัติการ(Sandbox) ชูแนวคิดเปิดเมืองอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่และต่างเมืองมาใช้บริการ Hatyai Sandbox Plus ชูแนวคิดเปิดเมืองอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.สมพร ศิริโปราณานนท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และผู้แทนองค์กรความร่วมมือกว่า 30 องค์กร ร่วมแถลงข่าว โครงการ “HATYAI SANDBOX PLUS พื้นที่ทดสอบการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน”เพื่อใช้ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเมืองหาดใหญ่ ภาคเอกชนนำโดยหอการค้าจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดสงขลา ร่วมสร้างต้นแบบเมืองปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาสมดุลด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ประกาศใช้พื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นจุดทดสอบปฏิบัติการ(Sandbox) ชูแนวคิดเปิดเมืองอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่และต่างเมืองมาใช้บริการ Hatyai Sandbox Plus แตกต่างจากภูเก็ต sandbox ที่เน้นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและเป็นพื้นที่ปิด ขณะที่เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองเปิดมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับหัวเมืองเศรษฐกิจของประเทศคือมีทางเข้าออกหลายทาง ต่างจาก เกาะภูเก็ตและสมุยที่มีทางเข้าออกจำกัด โดยหวังว่าจะเป็นต้นแบบสำคัญให้กับเมืองอื่นๆของประเทศไทยต่อไป


โดยกิจกรรมแรกนี้ “Hatyai Smart & Clean สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย นำ 6 ร้านอาหารและเครื่องดื่มเฟสที่ 1 ที่จะดำเนินกิจกรรมแรก ร่วมแถลงข่าวโดยมีร้านต้นแบบ จำนวน 6 ร้านประกอบด้วย
1.ร้านอาหารไทยเจ๊เล็ก
2.ร้านทัศปัณเบคชอป
3.ร้านเลอริช
4.ร้านป่ายาง
5.ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขา (เขต 8)
6.ร้านสะหวา


สาธิตการใช้มาตรการภายใต้เงื่อนไขการบริการแบบใหม่ที่พนักงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน หรือการตรวจ ATK ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากยังไม่ได้รับวัคซีน ต้อง ATK ทุก 3 วัน หากได้รับ 2 เข็มจะต้องตรวจ ATK ทุก7 วัน พร้อมการดำเนินมาตรการของสถานประกอบการตามนโยบาย ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และใช้แอพพลิเคชั่น OneChat เพื่อแสดงสถานะ การฉีดวัคซีน หรือ ATKของพนักงาน และสามารถแสดงเป็นสถานที่ปลอดภัยในแผนที่ของ OneChat


ในส่วนของลูกค้าที่เข้ามานั่งรับประทานอาหารในร้าน สำหรับเฟสที่ 1 จะต้องแสดงสถานะการฉีดวัคซีนที่ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจโควิด ผ่าน RT-PCR หรือ ATK เป็นลบ ในระยะเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมง) ก่อนเข้ารับบริการ ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรการการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น OneChat
ทั้งนี้เชื่อว่า Hatyai Sandbox Plus จะนำมาสู่การสร้างความร่วมมือสร้างแบรนด์ใหม่ของหาดใหญ่ เป็นเมืองปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับความเป็น SMARTCITY และ Health Cityในอนาคต