ประกาศ รายชื่อโรงเรียน ในจังหวัดสงขลา ที่หยุดการเรียนการสอนในวันนี้

จังหวัดสงขลาน้ำท่วมหนักโรงเรียนประกาศหลายแห่งประกาศปิดเรียนชั่วคราว
รายงานข่าวจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา แจ้งว่า จากที่ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่จังหวัดสงขลา และโรงเรียนหลายแห่งถูกน้ำท่วม บางพิ้นที่ นักเรียนและครูไม่สามารถมาโรงเรียนได้จึงได้ประกาศหยุดเรียนชั่วคราว โดยโรงเรียนทีได้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ประกอบด้วย
1.โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ อ.เมืองสงขลา
2.โรงเรียนกลับเพชรศึกษา อ.เมืองสงขลา
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา อ.เมืองสงขลา
โรงเรียนหวังดี อ.เมืองสงขลา
โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ อ.เมืองสงขลา
โรงเรียนอนุบาลวลัยพร อำเภอควนเนียง
7.โรงเรียนนิด้าศึกษา อ.เมืองสงขลา
8.โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง
9.โรงเรียนบ้านควนเนียง อ.ควนเนียง
10.โรงเรียนท่านจีนอุดมวิทยา อ.หาดใหญ่
11.โรงเรียนวัดชลธารสถิตย์ อ.หาดใหญ่
12.โรงเรียนทุ่งคา อ.รัตภูมิ