วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองคอหงส์ เขต 1-3