วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 63 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ