วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ประธาน กมธ.พัฒนาสังคมฯ รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากผู้ป่วยติดเตียง ขอให้ติดตามสิทธิที่ผู้พิการพึงได้

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.50 นาฬิกา ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ประธานวุฒิสภา มอบหมายนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา รับหนังสือจากนางฐิติพร นิธิสวัสดิ์วงศ์ ภรรยาของนายวีรยุทธ นิธิสวัสดิ์วงศ์ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อขอให้ช่วยติดตามการขอความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดเตียงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางฐิติพร นิธิสวัสดิ์วงศ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายกรณีผู้ป่วยติดเตียงได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งขอให้เร่งรัดเงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการที่ประสบความเดือดร้อนเฉพาะหน้า จำนวน 3,000 บาท และอุปกรณ์ในการดูแลผู้พิการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบแล้วแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ ตามสิทธิผู้พิการที่พึงได้ จึงต้องการให้คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ ช่วยเร่งรัดและติดตามเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว.


ด้านนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ประธานวุฒิสภาจึงได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนรับเรื่อง ดังกล่าว ทั้งนี้ จะได้ประสานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือติดตามการให้ความช่วยเหลือ พร้อมเร่งรัดดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ จะได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ไปศึกษาระบบการดูแลผู้พิการในระยะยาว เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วต่อไป

ภาพ/ข่าว PR Senate ประสานโดย ขวัญชาติ ดาสา