วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม จชต. ย้ำ รอฟังประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องการผ่อนปรนการขอละหมาดยุมอัตหรือละหมาดรวมวันศุกร์ในมัสยิด

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยถึงเรื่องที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีข้อเสนอขอให้สำนักจุฬาราชมนตรี ผ่อนปรนเรื่องการขอละหมาดยุมอัต หรือละหมาดรวมวันศุกร์ในมัสยิด ว่า ทางคณะกรรมการอิสลามได้ประชุมและขอความเห็นชอบจากประธาน 5 จังหวัด ในนามของสมาพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เห็นชอบตรงกันเพื่อนำเสนอแก่สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องขอผ่อนปรน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถไปปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ได้ซึ่งเป็นข้อเสนอเรียกร้องจากประชาชน ทั้งนี้ทางจุฬาราชมนตรียินดีที่จะนำไปพิจารณาและได้ส่งคำตอบกลับมา เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา โดยเรื่องที่ทางสมาพันธ์ได้เสนอไปนั้นจะได้รับการพิจารณาแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อมูลข่าวสารรวมทั้งต้องทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด และต้องฟังเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลในด้านการแพทย์ด้วย แม้จะยังไม่ได้รับการอนุญาตจากสำนักจุฬาราชมนตรีแต่อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ขอให้ประชาชนในพื้นที่อดทน ไม่ต้องกังวล และรอฟังประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีต่อไป

นายแวดือราแม มะมิงจิ เผยอีกว่า ในส่วนของการละหมาดตะรอเวียะห์ในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นสามารถละหมาดที่ไหนก็ได้ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ทางสำนักจุฬาราชมนตรีจึงได้ประกาศให้งดปฏิบัติศาสนกิจการละหมาด ตะรอเวียะห์ที่มัสยิด อย่างไรก็ตามผลบุญที่จะได้รับนั้นเทียบเท่ากับที่เราไปละหมาดที่มัสยิด