วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ผวจ.สงขลา มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนโครงการซาเลเซียน SME ที่ได้เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Junior Science Olympiad 2019) ณ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์

วันนี้ (25 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนโครงการซาเลเซียน SME ที่ได้เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Junior Science Olympiad 2019) ณ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์  ประกอบด้วย เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต เด็กชายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ เด็กชายพสิษฐ์ เหล่าเท้ง ได้รับรางวัลเหรียญทองและเด็กหญิงปรีชญา นราประเสริฐกุล เด็กชายคณิศร กีรติพงษ์วุฒิ ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน  โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดี

ดร.ถนัด อนันต์ ผู้บริหารโรงเรียนแสงทองวิทยา กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 3-12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนโครงการซาเลเซียน SME โรงเรียนแสงทองวิทยาและธิดานุเคราะห์ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (International Junior Science Olympiad 2019) หรือ IJSO ครั้งที่ 16 ณ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทยจำนวน 5 คนจากผู้แทน 6 คนทั่วประเทศ ซึ่งจากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 คนและรางวัล เหรียญเงินจำนวน 2 คน นับเป็นความสำเร็จทางการศึกษาอีกขั้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-ฟารีด้า-วิลาศิณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ก.พ. 63