วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

วันนี้ (7 ส.ค.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อ รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

          สำหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่2 ของผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง วันนี้มีการตรวจติดตาม          การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งมีประเด็นการตรวจติดตาม โดยการรับฟังการรายงานผลการดำเนินการ ประกอบด้วย  การเกษตรสร้างมูลค่า การพัฒนาชุมชนเมือง คือ การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย และประเด็นการตรวจติดตามการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การจัดการประมงอย่างยั่งยืน และ การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ของโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกด้วย

ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

7 ส.ค.63