วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ภาคสนามและล้างทำความสะอาด ณ บริเวณถนนพลพิชัยพร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

วันที่ 14 เมษายน 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย นายสมคิด อรัญดร ประธานสภาเทศบาลนคร พร้อมด้วย นายทรงวิทย์ บุญวรรโณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ นายฟูอาด หนิมุสา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ , ในการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ล้างทำความสะอาด ณ บริเวณถนนพลพิชัย (แยกท่าเคียน – แยกประปา ) และบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่