วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ผู้บริหาร ทม.คอหงส์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มบริเวณชุมชนบ้านในไร่

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โพธิพงษา รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ นายนายประเสริฐ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวเพ็ญทิพา ผาสุก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มบริเวณชุมชนบ้านในไร่ โดยสภาพของบริเวณบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคมเข้าช่วยเหลือเบื้องต้น และมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่บริเวณซอยเนินเขา 2 ชุมชนบ้านในไร่ เขตเทศบาลเมืองคอหงส์