วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ และตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดกิจกรรม รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย”และ “เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2563 (เวลา 15.00 น.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) โดยส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สมอ.ทหญ.) พร้อมผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ และตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดกิจกรรม รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย”และ “เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ในช่วงวันหยุดยาว (25 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2563) แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050