วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา เทศบาลคอหงส์ และเทศบาลตำบลคูเต่า

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดยผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา เทศบาลคอหงส์ และเทศบาลตำบลคูเต่า
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่ง มอบกำลังใจ เยียวยา ช่วยเหลือชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤติ