ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นำคณะทำงานชุดที่ 4 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคในทุกระดับ เพื่อป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วันนี้ (14 พ.ค. 63) นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำนาจ คงมี ผู้ช่วยจ่าจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สะบ้าย้อยและบ้านโหนด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคในทุกระดับ เพื่อป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจพื้นที่แต่ละประเภท ประกอบด้วย ตลาดสดเทศบาลตําบลสะบ้าย้อย ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านเสริมสวย และสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล และมาตรการของจังหวัดสงขลา ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าประชาชนและผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ทางคณะทำงานได้ให้คำแนะนำมาตรการในการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และประชาชน ในพื้นที่อำเภออำเภอสะบ้าย้อย ในเรื่องการรักษาความสะอาด การสวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดบริการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค การเว้นระยะห่าง การให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด รวมถึงการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร เป็นต้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

14 พ.ค. 63