วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านป่ายาง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นกิจกรรมกำจัดวัชพืชและพัฒนาสถานที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายพิเชษฐ์ บุญศิริ ปลัดอำเภอประจำตำบลคลองเปียะ เป็นประธานในครั้งนี้ และมีจิตอาสาในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก