วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนชาวสงขลาร่วมทำบุญตักบาตรบรรพชนคนสงขลาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ และพิธีสมโภชเสาหลักเมือง เนื่องในงานวันสงขลา ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

วันนี้ (10 มี.ค. 63)  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลาบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบ 178 ปี โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายนฤทธิ์มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นางมุาจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวสงขลาที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและปกป้องคุ้มครองให้ชาวจังหวัดสงขลาอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ภัยและอันตรายทั้งปวง

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเสาหลักเมืองไม้ชัยพฤกษ์แก่เมืองสงขลาและได้มีการวางเสาหลักเมือง ณ ศาลหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอมืองสงขลา ในวันที่ 10 มีนาคม 2385 จังหวัดสงขลาจึงถือเอาวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสงขลา และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งเมืองสงขลาในอดีตได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาแล้ว 3 ครั้ง โดยเริ่มจากเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง เมืองสงขลาฝั่งแหลมสนและเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางเป็นเมืองสงขลาในปัจจุบัน

สำหรับศาลหลักเมืองสงขลา ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงมีองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องรักษาเมืองให้พ้นภัยพิบัติต่างๆ และเป็นที่เคารพสักการะ ทั้งองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เสี่ยงฮ๋องเหล่าเอี๋ย เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา พระเสื้อเมือง โบ้เชงไต่เต่ พระหมอรักษา ตี่ฮู่อ๋องเอี๋ย เทพเจ้ารักษาโรค และเฉ่งจุ้ยจ้อ พระหมอเทพรักษาโรคภัยของชาวสงขลา เป็นที่เคารพสักการะมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ศาลหลักเมืองสงขลา เป็นโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีน และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนศาลเจ้าหลักเมืองเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

จิรพัฒน์-วรางคณา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 มี.ค. 63