วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามและรับฟังปัญหาการดำเนินโครงการสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” เพื่อใช้เป็นสถานที่อพยพของกระบือ ในช่วงฤดูน้ำหลาก

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังปัญหาการดำเนินโครงการสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” เพื่อใช้เป็นสถานที่อพยพของกระบือ ในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรรณรพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และประชาชนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาและอนุญาตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จำนวน 15 ราย ทำการขุดดินบริเวณพื้นที่ที่อยู่ของควายให้สูงขึ้นพ้นระดับน้ำ จำนวน 15 คอก และขุดดินบางส่วนบริเวณที่ขออนุญาต มาถมพื้นที่เป็นศูนย์อพยพกระบือ จำนวน 5 จุด  ซึ่งศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” ตั้งอยู่บริเวณทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นการขุดยกระดับในลักษณะเนินดินกว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร และสูงประมาณ 3 เมตร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการอพยพของกระบือในช่วงฤดูน้ำหลาก ป้องกันความเสียหายจากการจมน้ำตาย และเพื่อความสะดวกในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกัน พบว่ายังมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาในฐานะเจ้าของโครงการ ต้องวางแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยกำหนด เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินงานต่อไปได้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 มิ.ย. 63