วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

เช้าวันนี้ (5 ธ.ค. 63) เวลา 07.00 น. บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ จากนั้นพระสงฆ์และสามเณรออกรับบิณฑบาตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อคนไทยมาตลอด อีกทั้ง เป็นการเน้นย้ำให้คนไทยทุกคนได้รู้รัก สามัคคีและมุ่งมั่นทำความดี พร้อมน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริต่าง ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา5 ธ.ค. 63