วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ผู้ว่าฯ สงขลา ตรวจติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อใช้สำหรับรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 บ่ายวันนี้ (5 ต.ค.63) ที่พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย นางกัญจนา  เกลี้ยงเกลา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับให้ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ได้เข้าพักชั่วคราวกรณีประสบอุทกภัย โดยมีนายชาตรี  ณ  ถลาง นายอำเภอระโนด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

            สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3  ตำบลท่าบอน  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  บนเนื้อที่ จำนวน 6 ไร่  เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างได้รับงบประมาณจากเงินพระราชทานเพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว และ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมกราคม พ.ศ.2564  เพื่อให้ประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้พักอาศัย

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 ต.ค.63