วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ผู้ว่าฯ สงขลา นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจด่านคัดกรองโควิด-19 บริเวณสามแยกนาเกลือ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมมอบอินทผลัมให้กับผู้นำศาสนา และส่งกำลังใจให้ผู้ถือศีลอดประกอบศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนตามหลักศาสนาอิสลาม

วันที่ (11 พ.ค. 63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนาเกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองควบคุมโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ที่บริเวณสามแยกนาเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน พร้อมได้นำหน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และเครื่องดื่มชูกำลังมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจร โดยให้คำแนะนำข้อควรรู้ ควรปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเน้นย้ำประชาชนอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท การ์ดอย่าตก แม้สถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้น ต้องหมั่นดูแลตนเองและคนรอบข้าง อยู่บ้าน เว้นระยะห่าง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะฯ ลงพื้นไปยังที่มัสยิดยาบัลโรดเราะห์มะฮ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร และมัสยิดสุลต่านสุไลมานชา หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร เพื่อมอบอินทผลัม น้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้แก่ตัวแทนผู้นำศาสนา ประกอบด้วย 1 มัสยิดดารุสนาอีม 2. มัสยิดยาบัลโรดเราะห์ มะฮ์ 3. มัสยิดยาบัลเนียะมะห์ และ4. มัสยิดหัวสนอ่อน ในช่วงเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 เพื่อแสดงถึงความจริงใจของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประชาชน พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้แก่ผู้ถือศีลอดได้ประกอบศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลามที่กำหนดไว้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิทยา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

11 พ.ค. 63