วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 63 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา