วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ สมาชิก อส.และทหารพราน ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธนาธิป พรหมชื่น นายอุดม ไชยสาลีที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ สมาชิก อส.และทหารพราน ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากย้ายจากสถานที่เดิมมาก่อสร้างยังสถานที่แห่งใหม่