วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต.

วันที่ 28 พ.ค.2563 เวลา 10.00 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ฝ่ายกฎหมาย ของสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ประชุมหารือ/ประสานงาน กับ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผอ.มจร.ปัตตานี และคณะอาจารย์ฯ ประเด็นการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต. รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานในห้วงต่อไป ณ มจร.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี


ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เข้าร่วมประชุมหารือ/ประสานงาน กับ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนเติมบุญ, พระอาจารย์บุญมา ประเด็นการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต. รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานในห้วงต่อไป ณ วัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี