วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอแว้ง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอแว้ง และรับทราบข้อมูลผลกระทบ จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแว้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 (War room) ที่ว่าการอำเภอแว้ง โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง นายชยุตม์ ชูดวง ปลัดอาวุโสอำเภอแว้ง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองและเสมียนตราอำเภอ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป