วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด -19ณ โครงการ โคก หนอง นา โมเดลต้านภัยโควิด- 19

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่, ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่ และประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ณ โครงการ โคก หนอง นา โมเดลต้านภัยโควิด- 19 ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส