วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางในเที่ยวบินขาออกภายในประเทศทุกท่าน ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลเอกสารประวัติสุขภาพ ต. 8 ผ่านช่องทาง AOT Airport application เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

📣📣📣 ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางในเที่ยวบินขาออกภายในประเทศทุกท่าน ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลเอกสารประวัติสุขภาพ ต. 8 ผ่านช่องทาง AOT Airport application เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และลดปัญหาความล่าช้า ท่านสามารถดาวโหลด AOT Airport application ได้ก่อนล่วงหน้า หากท่านมีแผนการเดินทางอยู่แล้ว ทำตามขั้นตอนนึ้ได้เลยค่ะ👇