ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน บริเวณซอย 3 ชุมชนบ้านปลักธง หลังพบว่ามีน้ำท่วมขังที่พักอาศัยและสวนผลไม้ของประชาชน

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 จ.ส.อ. ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายปฐม บัวอินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกลงพื้นที่กำกับดูแลเหตุอุทกภัย บริเวณซอย 3 ชุมชนบ้านปลักธง หลังพบว่ามีน้ำท่วมขังที่พักอาศัยและสวนผลไม้ของประชาชน จึงได้เข้าให้การช่วยเหลือ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบทุ่นลอย สูบน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมประสานรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) จากกองช่าง ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ