วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

พระอาจารย์แดง บอกบุญ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๖๔ และบวชชีเนกขัมมะเสริมบารมี เนื่องในวันวิสาขะบูชา กองละ ๙๙๙ บาทและตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ซื้อที่ดินครั้งที่ ๒

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๖๔ และบวชชีเนกขัมมะเสริมบารมี เนื่องในวันวิสาขะบูชา กองละ ๙๙๙ บาทและตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ซื้อที่ดินครั้งที่ ๒ จ่ายในส่วนที่ขาดสถานที่ปฏิบัติธรรมสวนสุนันทาชานุวัฒน์มหาธรรมพรหมปัญโญ วิปัสสนากรรมฐาน วันพุธ-วันอาทิตย์ ที่ ๒๖-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรงกับขึ้น ๑๕ – แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์พระครูสังฆรักษ์ชานุวัฒน์ อุปสนโต (พระอาจารย์แดง) มีความตั้งใจร่วมกันจัดซื้อที่ดินเพื่อทำเป็น ศูนย์ปฏิบัติธรรมและควบคู่กับการรักษาผู้ป่วยด้วยแพทย์ทางเลือกโดยใช้ธรรมชาติบำบัด ตามเจตนารมณ์และความตั้งใจของพระ อาจารย์แดงและศิษยานุศิษย์ ที่ได้ดำเนินการทำเรื่องจัดซื้อไปแล้วส่วนหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอ เรียนเชิญศิษยานุศิษย์พระอาจารย์แดงและญาติธรรมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา และใจบุญได้ร่วมบุญสร้างบารมีครั้งที่ ๒ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อที่ดินในส่วนที่ขาด เพื่อให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วและตั้งใจจะทำในเครือหลวงตาม้าเป็นอีกสาขาของภาคใต้ เพื่อทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน และจะนำถวายพระอาจารย์แดง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปจึงขออนุโมทนาในบุญกุศลนี้ เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสำหรับสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ศรัทธาสาธุชน ผู้ปรารถนาสร้างบารมีทาน สร้างบุญใหญ่ให้แก่ตน อานิสงส์ทำให้ไม่อดอยาก และยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลก และทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนอานิสงส์ผลบุญที่ได้ร่วมทำบุญ ครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญกาหนดการวันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขะบูชาวันพุธ-วันเสาร์ ที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ – แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗)เวลา ๐๙.๓๐ นทําพิธีวันพระ ทำบุญตักบาตร , บังสกุล เวลา ๑๓.๓๐ น. ขึ้นกรรมฐานปฏิบัติธรรมทุกวัน เน้นแผ่เมตตาเจาะจงเวลา ๑๗.๐๐ น. พระอาจารย์แดงจะเดินจงกรมรอบสวนปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ของทุกวันทำวัตรเย็น ขึ้นกรรมฐาน , นั่งสมาธิ , แผ่เมตตา , รับพรจากพระอาจารย์วันเสาร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๗)เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทําวัตรเย็นเวลา ๑๙.๐๐ น. สมโภชผ้าป่าวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผ้าป่าพร้อมเพรียงกัน ณ.สวนสุนันทาชานุวัฒน์เมตตาธรรมพรหมปัญโญวิปัสสนากรรมฐานเวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุเวลา ๑๐.๕๐ น. แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์เวลา ๑๓.๓๐ น. ถวายผ้าป่าพระสงฆ์ อนุโมทนาบุญ กรวดน้ำ เสร็จพิธีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสังฆรักษ์ชานุวัฒน์ อุปสนฺโต (พระอาจารย์แดง) วัดอู่ตะเภาประธาน ดำเนินงานคณะศิษยานุศิษย์ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพ หรือบวชเนกขัมมะเสริมบารมีเนื่องในวันวิสาขบูชาได้ที่ โทร. 080-8954982, 083-6155694 สามารถร่วมบุญโอนเงินผ่านบัญชี : ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี เลขที่บัญชี 887-062432-3 ชื่อบัญชีร่วม น.ส.สุนันทา จินดาวงศ์, น.ส.ณภัทยา ทัพปะนานนท์, น.ส.พนิตานันท์ โลหะรัตน์

คิดดี ทําดี พูดดี ย่อมได้ทุกเวลา อนุโมทนาสาธุ